مقالات

آبپاش زراعی چیست؟

آبپاش – آبپاش زراعی چیست؟ کاربرد و طرز کار آبپاش زراعی چگونه است؟ انواع آب پاش های مورد استفاده در آبیاری های تحت فشار

انواع آب پاش های مورد استفاده در آبیاری های تحت فشارقیمت آبپاش زراعی. آبپاش در انواع مختلف آلومنیومی، برنجی و پلیمری موجود میباشد. آبپاش های آبیاری تحت فشار با مارک VYR. آبپاش های مخصوص آبیاری بارانی که اغلب داخل باغ استفاده میشوند مثل آبپاش های VYR برنجی کوچک. آبپاش های مخصوص آبیاری بارانی که 360 درجه اطراف خود را آب پاشی میکنند. آبپاش های ضربه ای که قابل تنظیم هستند و 360 درجه دور نمیزنند. آبپاش هایی که برای اینکه بتوان از آنها در گوشه و حاشیه مزرعه استفاد کرد میتوان مقدار چرخش آنها را تنظیم کرد.

  • آبپاش زراعی
  • آبپاش
  • آبپاش ویر
  • آبپاش باغی
  • آبپاش تمام دور
  • آبپاش نیم دو