مقالات

آبپاش

آبپاش (Sprinkler) چیست؟ کاربرد و طرز کار آبپاش (Sprinkler) چگونه است؟

آبپاش چیست؟ کاربرد و طرز کار آبپاش چگونه است؟ آبپاش در انواع مختلف آلومنیومی، برنجی و پلیمری موجود میباشد

آبپاش در انواع مختلف آلومنیومی، برنجی و پلیمری موجود میباشد. قیمت آبپاش. آبپاش های آبیاری تحت فشار با مارک VYR. آبپاش های مخصوص آبیاری بارانی که اغلب داخل باغ استفاده میشوند مثل آبپاش های VYR برنجی کوچک. آبپاش های مخصوص آبیاری بارانی که 360 درجه اطراف خود را آب پاشی میکنند. آبپاش های ضربه ای که قابل تنظیم هستند و 360 درجه دور نمیزنند. آبپاش هایی که برای اینکه بتوان از آنها در گوشه و حاشیه مزرعه استفاد کرد میتوان مقدار چرخش آنها را تنظیم کرد. آبپاش های مخصوص آبیاری تحت فشار ضربه ای تمام دور یا تنظیمی ساخته شده از جنس برنج