مقالات

راهنمای خرید نردبان

راهنمای خرید نردبان

 

هنگام تهیه ابزار مورد استفاده در زندگی روزمره مانند نردبان علاوه بر قیمت، توجه به برخی از ویژگی ها باعث ایجاد آسودگی خاطر شده و به ما در انتخاب هر چه بهتر آنها کمک می کند. مزایای عنوان شده در ادامه ی این متن می تواند راهنمای مناسبی جهت خرید یک نردبان باشد.

1- نوع پوشش نردبان در این رابطه پیشنهاد ما مدل هایی است که دارای پوشش الکترواستاتیک هستند زیرا در برابر تغییرات دما و رطوبت مقاوم بوده و زیبایی کالا را برای مدت زمان طولانی حفظ می کنند.

 

2- میزان ارتفاع مورد نیاز یا ارتفاع دسترسی را هر خریدار با توجه به مکان کاربردی نردبان انتخاب میکند. این مشخصه ی فنی در هر نردبان بر اساس واحد سانتی متر محاسبه می شود و بدان معنا است که هر کاربر پس از ایستادن بر روی نردبان به چه میزان از ارتفاع دست خواهد یافت. 

 

3- وزن قابل تحمل جهت قرار گیری افراد بر روی نردبان که بر حسب کیلوگرم مشخص میشود. هنگام خرید با یک محاسبه ی کلی وزن کاربرانی را که از آن نردبان استفاده می کنند، در نظر گرفته و مدل مورد نظر را خریداری می کنیم.

 

4- توجه به میزان فضای مورد نیاز جهت باز کردن نردبان نیز امری ضروری است به طوری که باید ابعاد محیط کار و اندازه ی عنوان شده در مشخصات فنی تناسب داشته باشند و یا به عبارت دیگر اگر فضای مورد نیاز جهت باز کردن نردبان بیشتر از مکان مورد استفاده باشد امکان کار با آن وجود نخواهد داشت.