مقالات

شاغول

شاغول

شاغول یا شاقول یا شاهول جسم یا گلوله‌ای سنگی یا فلزی است که آن را به ریسمانی سبک می‌آویزند و بنّایان از فراز دیواری که در کار بنا کرده‌اند فروگذارند تا به راستای آن ریسمان، کجی و برآمدگی دوش دیوار را دریابند. شاغول وسیله‌ای است که طنابش عمود بر زمین است.[۱] شاغول واژه‌ای فارسی است که به عربی نیز راه یافته‌است.

شاقول یا پاندول به انگلیسی Plummet جسمی مخروطی شکل از جنس فلز یا سنگ است که به قسمت انتهایی آن ریسمان یا زنجیری آویزان می کنند و به صورت عمود بر زمین قرار می گیرد. استفاده از پاندول در بنایی یا کشف آب های زیر زمینی شهرت و سابقه زیادی دارد , ولی در علوم ماوراء الطبیعه سابقه ای طولانی تر , اما نه به آن معروفیت , با کمی ذوق وصرف وقت از این وسیله ساده می توان اطلاعات بسیار زیادی کسب کرد.

شاقول چیست؟

شاقول یا پاندول ابزاری است که می تواند ما را به سوی بخش الهام گر وجودمان راهنمایی کند و پاسخ سؤالات ما را بدهد. بسیاری از سیستم ها و روشهای پیشگویی از جمله ستاره بینی , تاروت و آچینگ و… مراسم و تشریفاتی هستند که به انسان ها کمک می کنند تا فرد بتواند به سوی قدرت های درونی و روحی خویش هدایت شود یا بر آنها تمرکز نماید. برخی از این روش ها دارای فلسفه و مشکل هستند ولی برای آنکه با تکیه به دریافتهای خارج از حسی خویش به انجام پیشگویی بپردازید , نیازی به مطالعه و درک این اصول و مفاهیم ندارید.

بسیاری از کسانی که به علوم پوشیده و انواع دریافتهای خارج از حسی عشق می ورزند , این انتظار را دارند که افرادی که از این دانشها و تکنیکها اطلاعاتی دارند , خلاصه و نتیجه دیافتهای خویش را به صورت چند جمله مختصر و مفید در اختیار آنان بگذارند . موقعی که صادقانه به آنها گفته می شود برای رسیدن به این مدارج بالا قبلا باید در هیپنوتیزم , خودهیپنوتیزم , مدی تیشن , یوگا , پاراسایکولوژی , تاروت و روش های کاربردی مانند استفاده از گوی بلورین , دستنویسی اتوماتیک و … اطلاعات بلکه تسلط پیدا کنند , این مطالب را مانع تراشی می پندارند.

علوم پوشیده یک مساله اجتماعی و گروهی نیست, بلکه یک ذوق فردی است و همانطور که هر فرد می تواند در خلوت خانه به نقاشی , آموزش موسیقی , گفتن شعر … بپردازد می تواند در رشته های پاراسایکولوژی , مدی تیشن یوگا , خودهیپنوتیزم و … هم به مطابعه و تمرین مشغول باشد. برای کسانی که به مطالعه و تجربه در تمرکز بر روی گوی کریستال یا پاراسایکولوژی هم می پردازند , این کارها با معنا و مفید خواهند بود