مقالات

نکاتی ریز در مورد استفاده بهینه اره عمود بر

نکاتی ریز در مورد استفاده بهینه اره عمود بر

اغلب کسانی که وسیله ای را خریداری می کنند فقط خرید می کنند و به نکات امنییتی و روش استفاده از آن توجه جدید ندارند و این در حالی است که این نکات عمر دستگاه را در کنار سرعت بخشیدن به کار افزایش می دهد
این نکات در مورد ابزار آلات صنعتی بشتر به چشم می آید زیرا برای ما وقت ( که بسیار در انجام کارها مهم است) می خرد
 در این مقاله می خواهیم نکاتی هرچند ریز ولی کار آمد در استفاده از اره های عمود بر را عنوان کنیم

 

  • در برش آهن سطح برش را با اسپری روغن آغشته کنید تا از حرارت تیغ کاسته شود

 

  • برای ایجاد فضا در میان سطح برش کاری طول تیع حداکثر 80 م م باشد و در فلزات از وسط کار فضا ایجاد نکنید

 

  • برای ایجاد فضا در وسط کار در چوب حتما جلوی صفحه اره عمود بر بر روی کار قرار گیرد ( ارجائ به کاتالوگ در دستگاه)

 

  • برای برش بر روی چوب ها می توان از حالت پالولی در هر وضعیت استفاده کرد

 

  • برای برش بر روی فلزات از حالت پاندولی استفاد نکنید مگر در فلزات نرم و آن هم در حالت پاندولی مرحله اول

 

  • برای برش های گر از گونیا استفاده کنید

 

  • برای برش های فارسی صفحه دستگاه را به زاویه دلخواه تنظیم کنید

 

برای برش کاری های مختلف از تیغ مناسب با همان مواد استفاده شود